Peeranath Watthanasean

Peeranath Watthanasean

มนุษย์เป็ดโดยสมบูรณ์ ผู้สนใจแทบทุกศาสตร์ที่ผ่านตามา ตื่นเต้นกับความรู้ใหม่เสมอ ยึดมั่นกับวิทยาศาสตร์และตรรกะ หรือสิ่งใดก็ตามที่มีที่มาและให้เหตุผลได้