ท่องยานเวลา บุกฝ่าอารยธรรม

฿150.00

ผู้เขียน : ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

รวมเรื่องราวสิ่งละอันพันละน้อยน่าสนใจชวนติดตาม ครอบคลุมอยู่ในสี่หมวด คือ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา-ศาสนา-วัฒนธรรม และวิทยาการ อ่านสนุก ได้ความรู้ คลายสงสัย กับหลายเรื่องที่ยังเป็นปริศนาคาใจ เช่น การสร้างพีระมิด แท็บเลตของโลกในอดีต หน้าตาของโฉนดที่ดิน ตำราทำกับข้าวเก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้น เสมือนนั่งยานเวลาที่ผู้เขียนพาย้อนกลับไปดูให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลย

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมเรื่องราวสิ่งละอันพันละน้อยน่าสนใจชวนติดตาม ครอบคลุมอยู่ในสี่หมวด คือ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ปรัชญา-ศาสนา-วัฒนธรรม และวิทยาการ อ่านสนุก ได้ความรู้ คลายสงสัย กับหลายเรื่องที่ยังเป็นปริศนาคาใจ เช่น การสร้างพีระมิด แท็บเลตของโลกในอดีต หน้าตาของโฉนดที่ดิน ตำราทำกับข้าวเก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้น เสมือนนั่งยานเวลาที่ผู้เขียนพาย้อนกลับไปดูให้เห็นกันชัด ๆ ไปเลย