ถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินชี

฿250.00

ผู้เขียน : สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์,
ดร.สุทัศน์ ยกส้าน,
และ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

ประมวลเรื่องราวความอัจฉริยะของดาวินชี ผู้เป็นทั้งศิลปิน วิศวกร นักดนตรี นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่ 1 กล่าวถึงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กถึงบั้นปลาย ส่วนที่ 2 รวมสุดยอดผลงานของดาวินชีตั้งแต่ภาพวาดไปจนถึงสิ่งประดิษฐ์ลึกลํ้าเกินจินตนาการ ส่วนที่ 3 ค้นหาความจริงจากปริศนาที่กล่าวอ้างในนิยาย The Davinci Code ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบความเป็นอัจฉริยะระหว่างไอน์สไตน์กับดาวินชีจากมุมมองของนักเขียนคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประมวลเรื่องราวความอัจฉริยะของดาวินชี ผู้เป็นทั้งศิลปิน วิศวกร นักดนตรี นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่ 1 กล่าวถึงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กถึงบั้นปลาย ส่วนที่ 2 รวมสุดยอดผลงานของดาวินชีตั้งแต่ภาพวาดไปจนถึงสิ่งประดิษฐ์ลึกลํ้าเกินจินตนาการ ส่วนที่ 3 ค้นหาความจริงจากปริศนาที่กล่าวอ้างในนิยาย The Davinci Code ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบความเป็นอัจฉริยะระหว่างไอน์สไตน์กับดาวินชีจากมุมมองของนักเขียนคุณภาพ