7 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนเรียนจบมหาวิทยาลัย

฿210.00

ผู้เขียน : อาจวรงค์ จันทมาศ

เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะแนว แนะนำ แนวคิดในการดำเนินชีวิตก่อนจบมหาวิทยาลัย หรือสามารถใช้ได้จนถึงวัยทำงานแล้วก็ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะแนว แนะนำ แนวคิดในการดำเนินชีวิตก่อนจบมหาวิทยาลัย หรือสามารถใช้ได้จนถึงวัยทำงานแล้วก็ได้