คอสมอส (COSMOS)

฿449.00

ผู้เขียน : Carl Sagan
ผู้แปล :  ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ, ธิดา จงนิรามัยสถิต

สารคดีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เล่มแรกที่จำหน่ายมากกว่า 5 แสนเล่ม ติดอันดับเบสต์เซลเลอร์ของนิวยอร์กไทมส์ นานกว่า 70 สัปดาห์ จำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านเล่ม ห้องสมุดรัฐสภาของสหรัฐฯ คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 88 เล่มที่ “ก่อร่างสร้างอเมริกา” คาร์ล เซแกน นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอเมริกาพาเราย้อนรอย 1.4 หมื่นล้านปีของวิวัฒนาการแห่งเอกภพ สำรวจจุดเริ่มต้นของชีวิต สมองของมนุษย์ อักษรภาพของอียิปต์ ภารกิจสู่ห้วงอวกาศ จุดจบของดวงอาทิตย์ วิวัฒนาการของกาแล็กซี รวมทั้งพลังและชีวิตของบรรดาบุคคลซึ่งช่วยก่อร่างสร้างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารคดีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เล่มแรกที่จำหน่ายมากกว่า 5 แสนเล่ม ติดอันดับเบสต์เซลเลอร์ของนิวยอร์กไทมส์ นานกว่า 70 สัปดาห์ จำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านเล่ม ห้องสมุดรัฐสภาของสหรัฐฯ คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 88 เล่มที่ “ก่อร่างสร้างอเมริกา” คาร์ล เซแกน นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐอเมริกาพาเราย้อนรอย 1.4 หมื่นล้านปีของวิวัฒนาการแห่งเอกภพ สำรวจจุดเริ่มต้นของชีวิต สมองของมนุษย์ อักษรภาพของอียิปต์ ภารกิจสู่ห้วงอวกาศ จุดจบของดวงอาทิตย์ วิวัฒนาการของกาแล็กซี รวมทั้งพลังและชีวิตของบรรดาบุคคลซึ่งช่วยก่อร่างสร้างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่