กำเนิดสปีชีส์ (The Origin of Species)

฿399.00

ผู้เขียน : ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้แปล : ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ

หนังสือวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล และมีอิทธิพลต่อรากฐานการคิดของชาวตะวันตก จนเรียกได้ว่าเป็น “หนังสือที่เปลี่ยนโลก” ฉบับภาษาไทยนี้แปลโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ได้รวบรวมความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ตลอดจนซากดึกดำบรรพ์เท่าที่พบในสมัยนั้น ทั้งที่เป็นการทดลองศึกษาด้วยตนเองและผลงานการศึกษาของนักวิชาการอื่น ๆ ผสมผสานกับประสบการณ์การเดินทางไปสำ รวจสิ่งมีชีวิตรอบโลก ออกมาเป็นหนังสือที่ประกาศทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนแก่ทั้งวงการวิทยาศาสตร์และคริสต์ศาสนจักร

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล และมีอิทธิพลต่อรากฐานการคิดของชาวตะวันตก จนเรียกได้ว่าเป็น “หนังสือที่เปลี่ยนโลก” ฉบับภาษาไทยนี้แปลโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ได้รวบรวมความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพืชและสัตว์ ตลอดจนซากดึกดำบรรพ์เท่าที่พบในสมัยนั้น ทั้งที่เป็นการทดลองศึกษาด้วยตนเองและผลงานการศึกษาของนักวิชาการอื่น ๆ ผสมผสานกับประสบการณ์การเดินทางไปสำ รวจสิ่งมีชีวิตรอบโลก ออกมาเป็นหนังสือที่ประกาศทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนแก่ทั้งวงการวิทยาศาสตร์และคริสต์ศาสนจักร