ถอดรหัสสัญลักษณ์ปริศนา

฿289.00

ผู้เขียน : ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

นำเสนอความหมายและมุมมองน่าสนใจของสัญลักษณ์หลายอย่าง โดยสัญลักษณ์ที่ใช้อาจซ่อนแนวคิดหรือคติให้ตีความหมายได้มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น เขาเมรุหรือเขาพระสุเมรุ มีการตีความความหมายอย่างน้อยสี่แนว หรืออรรธนารีศวร ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระศิวะที่มีทั้งเพศชายและเพศหญิงในร่างเดียว ก็ซ่อนความหมายให้ขบคิดว่า หญิง-ชายเท่าเทียมกัน หรือหญิงเป็นช้างเท้าหลังวันยังคํ่ากันแน่ การค้นหาความหมายที่ซุกซ่อนอยู่จึงน่าสนใจไม่น้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเสนอความหมายและมุมมองน่าสนใจของสัญลักษณ์หลายอย่าง โดยสัญลักษณ์ที่ใช้อาจซ่อนแนวคิดหรือคติให้ตีความหมายได้มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น เขาเมรุหรือเขาพระสุเมรุ มีการตีความความหมายอย่างน้อยสี่แนว หรืออรรธนารีศวร ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระศิวะที่มีทั้งเพศชายและเพศหญิงในร่างเดียว ก็ซ่อนความหมายให้ขบคิดว่า หญิง-ชายเท่าเทียมกัน หรือหญิงเป็นช้างเท้าหลังวันยังคํ่ากันแน่ การค้นหาความหมายที่ซุกซ่อนอยู่จึงน่าสนใจไม่น้อย