มหัศจรรย์ฟ้าฝน

ผู้เขียน : ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

เรื่องราวเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศไม่ได้มีแค่เรื่องฝน พายุ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเท่านั้น แต่ยังมีปรากฏการณ์อื่น ๆ เช่น รุ้ง การทรงกลด แสงสีบนท้องฟ้าแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนได้คัดสรรปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอันน่าทึ่งมาอธิบายให้คุณเข้าใจเป็นอย่างดี เช่น อัศจรรย์ “จันทร์สีเลือด” เกิดขึ้นได้อย่างไร “อาทิตย์ทรงกลด” ใครว่ามีแค่วงกลมกลอรี่ & เงาปิศาจแห่งบร็อกเคิน ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่องราวเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศไม่ได้มีแค่เรื่องฝน พายุ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าเท่านั้น แต่ยังมีปรากฏการณ์อื่น ๆ เช่น รุ้ง การทรงกลด แสงสีบนท้องฟ้าแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้เขียนได้คัดสรรปรากฏการณ์บนท้องฟ้าอันน่าทึ่งมาอธิบายให้คุณเข้าใจเป็นอย่างดี เช่น อัศจรรย์ “จันทร์สีเลือด” เกิดขึ้นได้อย่างไร “อาทิตย์ทรงกลด” ใครว่ามีแค่วงกลมกลอรี่ & เงาปิศาจแห่งบร็อกเคิน ฯลฯ