จิตพิกล คนพิลึก

฿150.00

ผู้เขียน : ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

หนังสือที่อธิบายปรากฏการณ์ทางจิตต่าง ๆ ที่หลายคนอาจเคยสงสัย หรือบางกรณีก็เคยเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้ว เช่น ความฝันแบบรู้ตัว การสะกดจิต อุปาทานหมู่ โฟเบีย ฯลฯ ถ่ายทอดจากงานวิจัยและการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือที่อธิบายปรากฏการณ์ทางจิตต่าง ๆ ที่หลายคนอาจเคยสงสัย หรือบางกรณีก็เคยเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้ว เช่น ความฝันแบบรู้ตัว การสะกดจิต อุปาทานหมู่ โฟเบีย ฯลฯ ถ่ายทอดจากงานวิจัยและการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์