อารยธรรมสุดยอด

฿240.00

ผู้เขียน : ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

รวบรวมข้อมูลของอารยธรรมโบราณที่สำคัญและน่าสนใจตั้งแต่ภาพวาดบนผนังถํ้าลัสโกในประเทศฝรั่งเศส อารยธรรมบนเกาะอีสเตอร์ที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก อารยธรรมขอมที่เมืองพระนครในประเทศกัมพูชา อารยธรรมมายาในทวีปอเมริกากลาง อารยธรรมนัซกาที่ประเทศเปรูในทวีปอเมริกาใต้ ตลอดจนอารยธรรมมีโนนบนเกาะครีต และอารยธรรมบาบิโลนในยุโรป เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

รวบรวมข้อมูลของอารยธรรมโบราณที่สำคัญและน่าสนใจตั้งแต่ภาพวาดบนผนังถํ้าลัสโกในประเทศฝรั่งเศส อารยธรรมบนเกาะอีสเตอร์ที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก อารยธรรมขอมที่เมืองพระนครในประเทศกัมพูชา อารยธรรมมายาในทวีปอเมริกากลาง อารยธรรมนัซกาที่ประเทศเปรูในทวีปอเมริกาใต้ ตลอดจนอารยธรรมมีโนนบนเกาะครีต และอารยธรรมบาบิโลนในยุโรป เป็นต้น