สัมพัทธภาพ สุดยอดมรดกทางความคิด ของไอน์สไตน์

฿350.00

ผู้เขียน : ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการและประเด็น สำคัญของทฤษฎีบันลือโลกนี้ โดยผู้เขียนเรียบเรียนเรื่องยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ ผ่านการสนทนาของตัวละคร นิด หน่อย และพี่เอกฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้นอกจากปรับปรุงรูปเล่มให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้ว ยังเพิ่มเบื้องหลังเจ็ดวาทะเด็ดของไอน์สไตน์ที่ได้รับการอ้างถึงบ่อย ๆ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสัมพัทธภาพโดยตรง ได้แก่ การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงและภาพถ่ายหลุมดำภาพแรก

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการและประเด็น สำคัญของทฤษฎีบันลือโลกนี้ โดยผู้เขียนเรียบเรียนเรื่องยาก ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ ผ่านการสนทนาของตัวละคร นิด หน่อย และพี่เอกฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ นี้นอกจากปรับปรุงรูปเล่มให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้ว ยังเพิ่มเบื้องหลังเจ็ดวาทะเด็ดของไอน์สไตน์ที่ได้รับการอ้างถึงบ่อย ๆ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสัมพัทธภาพโดยตรง ได้แก่ การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงและภาพถ่ายหลุมดำภาพแรก