เจาะ CERN – เซิร์น

฿199.00

ผู้เขียน : ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
และ นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ

เปิดเผยความเป็นมาและเบื้องหลังการทดลองใต้พื้นพิภพ เพื่อค้นหาอนุภาคพื้นฐาน โดยการทำให้เกิดการชนกันของอนุภาคซึ่งหลายคนหวั่นเกรงว่าจะเกิดการระเบิดที่ทำลายโลก แต่ความจริงเป็นอย่างไร นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยซึ่งเคยทำงานที่เซิร์น จะมาเล่าให้ฟังถึงปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ และประโยชน์จากการทดลองที่ลํ้ายุคที่สุดในขณะนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดเผยความเป็นมาและเบื้องหลังการทดลองใต้พื้นพิภพ เพื่อค้นหาอนุภาคพื้นฐาน โดยการทำให้เกิดการชนกันของอนุภาคซึ่งหลายคนหวั่นเกรงว่าจะเกิดการระเบิดที่ทำลายโลก แต่ความจริงเป็นอย่างไร นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยซึ่งเคยทำงานที่เซิร์น จะมาเล่าให้ฟังถึงปฏิบัติการทดลอง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ และประโยชน์จากการทดลองที่ลํ้ายุคที่สุดในขณะนี้