โอริงามิ…พับกระดาษฉลาดลํ้า

฿299.00

ผู้เขียน : ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

ภายในเล่มนอกจากจะสอนพับกระดาษ เช่น ผีเสื้อกระต่ายไดโนเสาร์ซานตาคลอส ฯลฯ แล้วยังกล่าวถึงโอริงามิที่เชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ตั้งแต่แฟชั่นเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ กลไกทางวิศวกรรม โมเดลเชิงคณิตศาสตร์จนถึงแบบจำลองโครงสร้างของจักรวาล นอกจากนี้โอริงามิยังใช้ฝึกทักษะให้เด็กปฐมวัย และใช้บำบัดทางจิตวิทยาได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภายในเล่มนอกจากจะสอนพับกระดาษ เช่น ผีเสื้อกระต่ายไดโนเสาร์ซานตาคลอส ฯลฯ แล้วยังกล่าวถึงโอริงามิที่เชื่อมโยงกับมิติต่าง ๆ ตั้งแต่แฟชั่นเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ กลไกทางวิศวกรรม โมเดลเชิงคณิตศาสตร์จนถึงแบบจำลองโครงสร้างของจักรวาล นอกจากนี้โอริงามิยังใช้ฝึกทักษะให้เด็กปฐมวัย และใช้บำบัดทางจิตวิทยาได้ด้วย