คู่มือเมฆและปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ (Cloud Guide)

฿550.00

ผู้เขียน : ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ

คู่มือสำหรับผู้ต้องการศึกษาเมฆและปรากฏการณ์ท้องฟ้าอย่างจริงจัง ช่วยให้เข้าใจเมฆและปรากฏการณ์ท้องฟ้าอื่น ๆ อย่างเป็นระบบซึ่งเล่มนี้ปรับปรุงจากเล่มคู่มือเมฆ โดยเปลี่ยนรูปเล่มให้เข้าชุดกับ Thailand INSECT GUIDE เพิ่มเติมภาพถ่ายและขยายขนาดภาพให้ดูตื่นตามากขึ้น ในส่วนเนื้อหามีการจัดระบบให้ทันสมัยตามคู่มือ International Cloud Atlas ฉบับล่าสดุขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสำหรับผู้ต้องการศึกษาเมฆและปรากฏการณ์ท้องฟ้าอย่างจริงจัง ช่วยให้เข้าใจเมฆและปรากฏการณ์ท้องฟ้าอื่น ๆ อย่างเป็นระบบซึ่งเล่มนี้ปรับปรุงจากเล่มคู่มือเมฆ โดยเปลี่ยนรูปเล่มให้เข้าชุดกับ Thailand INSECT GUIDE เพิ่มเติมภาพถ่ายและขยายขนาดภาพให้ดูตื่นตามากขึ้น ในส่วนเนื้อหามีการจัดระบบให้ทันสมัยตามคู่มือ International Cloud Atlas ฉบับล่าสดุขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก